Veiledning

dsc00006

1:1 VEILEDNING

PUST – FLYT – BEVEGELSE

Det er ingenting galt med noe av det vi erfarer eller opplever gjennom livet. Likevel er det vanlig at visse erfaringer kan låse seg fast kroppslig, mentalt eller emosjonelt. Når vi av ulike grunner blir stående fast i visse mønstre over tid kan det bli begrensende for livsutfoldelsen. Ved å lytte innover og tillate kroppen å settes i bevegelse, vil kroppen selv finne veien til å forløse det stengte. Bevegelse er derfor medisin!

Dette er en time hvor fokuset ligger på deg og dine behov. Jeg fasiliteter og holder et trygt rom til å utforske, bevege og åpne opp for det som beveger seg i ditt indre landskap.

Gjennom en kroppsorientert tilnærming vil jeg veilede deg slik at du komme i kontakt med deg selv gjennom kroppen og pusten, slik at du kan finne tilbake til flyten og den naturlige bevegelsen i ditt liv.

Med kontakt med kroppen og sansene vil kroppsbevisstheten øke. Gjennom økt kroppslig bevissthet vil du finne tilbake til det rolige stedet i deg selv, og gjennom det kunne få mer tak på dine ressurser. Du vil kunne kjenne mer jording, sentrering og kraft. Når du lander i deg selv, vil du finne svarene i deg selv. Ved å bli kjent med og gjenkjenne ulike energikvaliteter i din kropp, og på den måten vil du vite hva du trenger å ta kontroll over og hva du kan gi slipp på i ditt liv. Du vil lære gode verktøy for å skape mer flyt i livet ditt, og du vil erfare at å omfavne livet og danse i takt med seg selv, snarere er en livsstil enn at du skal fikse noe!

Timer kan også gjøres via Skype/ Teams/ FaceTime.

INSPIRATOR

Bidrar gjerne og støtter kreative endringsprosesser inn i grupper.

SAMARBEID

Ta kontakt hvis du har forslag til samarbeid.

PRISER

Pris etter avtale!

If you set people in motion, the`ll heal themselves

– Gabrielle Roth