Den indre sabotøren

  Det er på tide å bringe på banen noe som ikke bare er lett. Her kommer noen ærlige ord fra skammens kammers. Det føles litt som å vrenge innsida ut. Sårbart. Men jeg tror på åpenhet og jeg tror på ærlighet. For tiden har jeg en del samtaler med min indre sabotør!! Han står … [Read more…]

Det kraftfulle JEG

S T A K K A T O Jeg inspireres av så mye. For tiden er jeg veldig opptatt av og inspirert av denne facinerende og kraftfulle (og til tider noe skremmende!) energien som vi i 5 rytmer kaller s t a k k a t o. Stakkato er så mye, men det er blant … [Read more…]

Livet og det indre rommet

Livet og det indre rommet. Å være i det indre rommet, lytte med hele kroppen, følge impulsene som oppstår, og kjenne og puste med livet. Akkurat som når vi var spedbarn. I kontakt innover, med åpenhet for omverden, og i tillit og kjærlighet. Dette har vi i oss, følsomhet og reseptivitet, og det kan vi finne i oss … [Read more…]