Det kraftfulle JEG

dsc00100

S T A K K A T O

Jeg inspireres av så mye. For tiden er jeg veldig opptatt av og inspirert av denne facinerende og kraftfulle (og til tider noe skremmende!) energien som vi i 5 rytmer kaller s t a k k a t o. Stakkato er så mye, men det er blant annet den kvaliteten der vi bringer ut og formidler det vi kjenner, føler og tror på. Det er den kvaliteten der vi gjør det tydelig for oss selv og for omverden hva som er rett for m e g akkurat h e r og akkurat n å. Dette er en helt naturlig kraft vi alle besitter i kraft av å ha en kropp og bo i den.  Jeg er ingen proff i utviklingspsykologi men dette har jeg fått med meg – og det er ganske interessant; I 1.5-2 årsalderen begynner barnet å skjønne at det er et eget individ, separat fra mor. NEI er ofte et av de første ordene barnet lærer. Og følges av det som kjennetegnes for å være trassalderen – hvilket kanskje mer er en modningsfase der selvstendigheten kommer mer til uttrykk, enn å være trass. (Som en digresjon til det – som mor selv til 2 små barn må jeg jo si at jeg kan forundres over hvor klok de er og hvor godt de vet hvilke knapper de kan trykke på for å få mor eller far litt trassig!!! Hvilken utemmet og vill kraft som bor i de små kroppene!) Videre utforsker barnet i selvstendighetsutviklingen med «vil ikke… jeg vil være med å bestemme over mitt liv». Behovet for å beskytte det indre rommet. Bevare sin integritet, frihet. Nå er det nok. Dette går jeg ikke med på. Kraft. Grenser. Retning.

En egen energi.

«Staccato is the gateway to the heart. It shows us how to step out into the world connected to our feet and our feelings. This rhythm is the ruler of our linear world, the ruler of the warrior part of us, the part of us that shows up as truth and clarity. It is the part of us that stands up for what we care about, who we love, and what we love.

Staccato is the fierce teacher of boundaries. And it is the protector and ambassador of our fluid being. Visually, a man or woman fully embodied in the Rhythm of Staccato is defined, clear, connected and not fearful of the transparent expression of their heart. Whether dancing Staccato alone, in partnership, or in groups—it is always a powerful experience.» Gabrielle Roth

Så blir vi voksne. Så skal vi ta valg som angår våre egne liv. Og kanskje påvirker valgene vi tar flere enn oss selv? Det er mange valg. Viktige valg. Og mindre viktige valg. Og hva gjør vi?

JO! Vi sier;

Ja!

Nei!

Kanskje!

Tja!

Vi får se…

… Skal kjenne litt på det!

Kanskje mener vi det. Og uttrykker det med hele oss. Kropp, stemme og ord. Kanskje mener vi det motsatte og dobbeltkommuniserer, forvirrer oss selv og andre… Her finnes det mange muligheter. Men det som ofte er tilfellet for oss alle, er at mye av denne krafta har fått ulik «mottakelse» i omgivelsenene våre opp gjennom årene av vårt liv. Og slik har vi lært noe, stort eller smått, om hvor greit det er å uttrykke seg, sette grenser, gå sin egen vei, stole på seg selv… Og det er det vi har som erfaringsgrunnlag når vi setter ut på livets landevei og møter andre mennesker og ulike oppgaver og utfordringer.

Når vi praktiserer 5 rytmer øver vi på å være i denne energien. Gjenkjenne den. Bevege den. Puste i den. Og la den få uttrykke seg. Finne retning og form. Vi øver på å sentrere krafta, jorde den og uttrykke oss med kongruens – slik at det blir samstemthet mellom hva vi føler, tenker og uttrykker. Da blir vi klare og tydelige på hvem vi er og hva vi står for.

Det menneskelige aspektet er at det er ikke alltid vi klarer å være klar og tydelig. Det er ikke alltid vi er modig. Vi går på trynet innimellom. Sier mye rart. Gjør mye rart. Blir usikker. Kan jeg si dette? Hva tenker hun da?? Sier noe annet enn det vi mener og isteden for å si ifra, så blir vi sinte, passiv aggressive, baksnakker, blir irriterte, biter det i oss, stopper vår egen energi… Men hei! I n g e n er perfekte eller utlærte i dette. Dette er en note to selv og til alle dere der ute; Vi øver. Ok? Og intensjonen er viktigst <3

Godhelg!

For å være helt tydelig! G O D  H E L G!!! 😉

 

4 Comments

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *