«The dance is not where we lose ourselves, but where we find ourselves» 

Gabrielle Roth

IMG_1090

NOE FOR DEG?

  • Er du en som elsker å bevege deg til musikk?
  • Er du en som lengter etter å slippe deg mer løs?
  • Er du en som ønsker å få mer ro og tilstedeværelse inn i livet ditt?
  • Er du en som lengter etter å bli mer avspent og ønsker å glede deg mer over livet?
  • Er du en som vet du har mer å by på, men som ikke helt klarer å leve ut potensialet ditt?
  • Er du en som lengter etter et frirom for deg selv?
  • Er du en som ønsker å komme mer i kontakt med kroppen og følelsene dine?

5  rytmer er en kreativ, frigjørende og avspennende bevegelsespraksis for både kropp, sinn og sjel.

 

dsc00005

HVA KAN DU FÅ UT AV DET?

Tilstedværelse i kroppen
Gjennom å bevege kroppen med bevisst tilstedeværelse vil du kunne «vekke» kroppen og komme i kontakt med de signaler som kroppen gir deg. Du vil kunne kjenne bedre hva du har behov for og bli mere myk med deg selv. En kropp som blir tatt hånd om, som får det den trenger av næring på alle måter – hvile og selvomsorg, har et

godt utgangspunkt for å møte livet med dets unnabakker, motbakker, svinger og rundkjøringer.

Mer glad i deg selv
Gjennom å lande mer i kroppen vil du komme mer i kontakt med følelsene dine og evne å gi deg selv det du trenger av selvomsorg, støtte og positiv tilnærming. Kontakten innover i deg selv vil kunne øke din evne til å ta imot større deler av deg selv med varme.

Stressreduksjon
Når vi er våkne i kroppen vil vi være bedre rustet til å handle ut i fra øyeblikket i stedet for å gå på gamle innlærte tanke- og handlingsmønster. Gjennom å ha oppmerksomheten i det som skjer i kroppen her og nå, vil vi være i stand til å ta nye og gode valg, og på den måten redusere stresset.

Mer overskudd
Når vi bruker mindre energi på tankevirksomhet og er mer tilstede i det som skjer her og nå i kroppen, vil vi kunne oppleve at energien flyter bedre og at vi kan gå mer med istedenfor mot oss selv. Gjennom å bevege med bevisst tilstedeværelse skjer det en mental nullstilling og kroppen lader batteriene.

Frigjørende og forløsende
Blokkert energi tapper oss for energi. Gjennom å bevege og gi slipp på blokkeringer som kan være i form av spente muskler, fastlåste tankemønster, en følelse som har stivnet eller andre kroppslige eller mentale uttrykk, så vil vi kunne oppleve å få mer energi og en følelse av større frihet.

Bedre relasjoner
Når bevisstheten øker og vi kan kjenne større aksept for oss selv, kan vi få en bedre relasjon til oss selv, simpelthen ved at vi forholder oss til oss selv som et helt menneske – med gode og dårlige sider. At vi får det bedre med oss selv gjør at aksepten og varmen for andre vokser tilsvarende. Det kan påvirke ditt forhold til dine barn, din kjæreste, dine venner, dine foreldre osv på en positiv måte.

Økt gledesfølelse
Gjennom å bli mer våken i øyeblikket evner vi mer å ta imot det som gir oss glede. Samtidig er vi også mer i kontakt med vår evne til å oppsøke det som gjør oss godt.

Mer levende
Alt blir mer vibrerende i oss når vi vekker kroppen og åpner oss opp for livet. Livet er litt av alt – sorg, glede, sinne, takknemlighet, skuffelser osv. Vi kan ikke beskytte oss fra livet, men vi vil kunne oppleve at vi kan stå mer i oss selv gjennom livets opp- og nedturer.

 

dsc09979

 

DETTE SIER FOLK

Katie 32 år
«I have been taking 5 rhythms classes here in Trondheim and I love them!
For me, I love the ideas of mindfulness and yoga, but I need a more physical connection. I honestly get bored of the same poses over and over with the same soft music. Plus for me, I have so much energy that if I force myself to sit still, I fall asleep, so I have trouble staying awake during mindfulness activities. But….
Then I found 5 rhythms and it is exactly what I needed. I was able to practice mindfulness through movement and music instead of sitting still. I was able to move my body however I wanted (no choreography) and I felt a sense of freedom that I unfortunately don’t experience very often. In a way, I find myself again every time I go to class.
I would highly recommend you give it a try, especially if you are like me and sitting still is a hard thing for you to do, but you want to experience inner peace and a sense of self.»

 

Martina 50 år
Jeg ble kjent med 5 rytmer for flere år siden, men begynte virkelig å oppdage det i fjor vår, når jeg opplevde for første gang å bli ledet gjennom rytmene av Kari.

For meg var det som å komme hjem i kroppen min.

Det er så mange følelser jeg ikke får gitt rom for i løpet av en dag, en uke, gjennom livet. I 5 rytmer er det rom for at jeg kan jeg møte mine følelser og la dem få uttrykke seg. Jeg lærer å lytte innover og til å bli kjent med hva kroppen har behov for akkurat her og nå. Jeg gir den lov til å uttrykke seg gjennom mine bevegelser. Dette blir en form for dans som kommer fra meg og som virker veldig frigjørende.

Jeg opplever at Kari leder gjennom 5 rytmer på en meget varsom og veldig tilstedeværende måte. Hun sanser svært godt stemningen i blant oss deltagere og tilpasser sin veiledning til det som oppstår i rommet, i gruppen og hos den enkelte. Hun skaper en stemning av nærvær rund og hun inviterer oss til å være utforskende. Samtidig ivaretar hun den enkeltes totale frihet til å finne sitt eget uttrykk.

Kari skaper et rom der jeg føler meg trygg til å være meg selv i de ulike stemningslagene, alene og som en del av gruppa. Jeg kan under hennes veiledning lytte innover og møte hele spekteret av følelser; behagelige og mindre behagelige – alt fra sorg og sinne til ømhet og glede. Jeg trenger hverken å holde igjen eller prestere og jeg kan utforske og gi uttrykk for det som oppstår i øyeblikket.

Det er en fantastisk reise å overgi seg til dansen, uten å tenke så mye, bare være i det, la kroppen fortelle det den ikke har fått fortelle før med sitt språk, som jeg opplever så kraftfullt og frigjørende. Dansen lever mer og mer i meg i livet mitt forøvrig. Det gir meg en stor glede å kjenne på det, la den få slippe til og gi meg vinger. Jeg gleder meg å utvikle denne forløsende og kreative språkformen videre.

Og så har jeg blitt mye mykere i kroppen i løpet av dette året. Og god trening er det også, for jeg er som oftest helt gjennomsvett etter en kveldsøkt 😉