«Energy moves in waves, waves moves in patterns, patterns moves in rhythms. A human being is just that; energy, waves, patterns, rhythms. Nothing more, nothing less. A dance»

Gabrielle Roth

OM 5 RYTMER

5 rytmer er en bevegelsespraksis og en livsfilosofi, som på mange måter kan sammenlignes med yoga. Gjennom kropp og pust inviteres kroppen inn i bevegelse, slik at sinnet kan finne hvile, gjennom den tilstedeværelsen som tar plass.

Flyt-stakkato-kaos-lyrisk-stillhet danner strukturen i det som Gabrielle Roth (USA) grunnla og kalte 5 Rhythms®. Det er 5 universelle rytmer eller tilstander av vår væren, som vi danser helt fysisk og som er metaforer på livet vi lever. 5 rytmer praktiseres over hele verden.

IMG_3518

Gjennom å invitere FLYT  inn i bevegelse kommer vi i kontakt med kroppen og livsenergien, lytter til den og følger den. Flyt hjelper oss til å åpne opp for egen livsenergi, slippe pusten til og bli lydhøre for hvordan vi egentlig har det. Å danse flyt hjelper oss til å finne tilbake til reseptiviteten og mykheten i oss selv.

Forankret egen kropp kan vi ta imot STAKKATO, som handler om å la ditt eget unike uttrykk ta form. Slik kroppen erfarer fremfor slik vi tenker det skal være. I stakkato inviterer vi inn livskrafta til å uttrykke seg. Stakkatokvaliteten er en ressurs til å ta gode valg og finne fokus og retning i livet.

IMG_3735

Den neste kvaliteten kalles KAOS. Vi gir kroppen muligheten til å løse ut og gi slipp. Det kan være tanker vi har stagnert i, eller forestillinger og holdninger som vi har stivnet i.

Et lett og kreativt rom åpner seg spontant etter vi har latt kroppen løse seg ut. I LYRISK ser vi nye løsninger og får nye ideer.

Etterhvert kommer vi til et naturlig hvilepunkt der energien komme til et stille punkt. I STILLHET blir vi et vitne til alt det som har beveget seg gjennom kropp, tanker og følelser. Vi rommer det og lar det få være.

 

GABRIELLE ROTH (1941-2012)

Gabrielle Roth

“For me, being rooted means finding my feet, rocking in the rhythm of the world beat. When we dance, we wake up, we get down and juicy with ourselves, we have fun and forget all the heavy shit we carry around. In the dance we get real, get free, get over ourselves. Movement kicks ass.»