Med ærbødighet…

… publiserer jeg altså nå min hjemmeside! Dette har jeg aldri gjort før og jeg må si jeg føler meg rimelig shaky! Nå slippes den! Både yrende glede og brusende skrekk skyller igjennom meg. Her er jeg liksom! Ikke bare er dette min første hjemmeside, men det er også et statement om at jeg har … [Read more…]